2005/Sep/13

ช้าพลู

ลักษณะของพืช : พลูเป็นไม้เถา เนื้อแข็ง เลื้อยพันต้นไม้อื่น โดยอาศัยรากฝอยที่แตกตามข้อเป็นเครื่องยึดเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหัวใจ เนื้อใบหนาเป็นมัน มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว รสเผ็ดร้อน ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแน่นบนแกนยาวคล้ายพริกไทย ผลอัดแน่นเป็นช่อ มีเนื้อนุ่ม ใน 1 ผล มีเมล็ดเดียวค่อนข้างกลม

ส่วนที่ใชัเป็นยา : วุ้นจากใบ ยางสีเหลืองจากใบ

วิธีใช้ : ใช้ใบสด 3-4 ใบ ตำผสมกับเหล้าโรงเล็กน้อย คั้นเอาน้ำทา หรือใช้ทั้งน้ำและกากใบพลูทาบริเวณที่เป็นลมพิษหรือบริเวณที่แมลงกัดต่อยบ่อยๆ ไม่ควรให้โดนลมโดยต้องใส่เสื้อผ้าปิดไว้ เมื่อทาผิวหนังจะชา ทำให้หายคัน

สรรพคุณของพืช :

สารยูจินอลและชาวิคอล มีฤทธิ์เป็นยาชา และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตใบพลูจึงใช้ประโยชน์ในการระงับอาการคันเนื่องจากลมพิษ และยังช่วยระงับอาการคันและเจ็บปวดเนื่องจากแมลงกัดต่อยได้

ผลิตภัณฑ์

พลูจีนอล

สรรพคุณ : รักษาโรคผิวหนังที่มีการติดเชื้อจุลินทรีย์ หรือที่มีอาการอักเสบและคันร่วมด้วย

Comment

Comment:

Tweet